Evean – zorgaanbieder

Evean wil de meest complete en beste zorgaanbieder van de regio zijn. Integrale zorg is daarbij essentieel. We willen onze klanten een compleet én samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten bieden, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. Dit vraagt om een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de disciplines en organisatieonderdelen. Alleen zo kunnen we wensen en behoeften vroegtijdig herkennen en preventief handelen. Eigen regie van de cliënt blijft ons uitgangspunt.

Evean